Sorbenty to środki lub substancje służące do pochłaniania, zbierania rozlewisk cieczy niebezpiecznych w tym olejów czy chemikaliów. Występują w postaci sypkiej jako granulki mineralne lub polipropylenowe oraz w formie maty, taśmy, chodnika czy rękawa. Sorbenty uniwersalne chłoną każdy rodzaj cieczy i zazwyczaj mają kolor szary. Sorbenty olejowe pochłaniają wyłącznie produkty ropopochodne. Część z nich unosi się na wodzie dzięki czemu jest możliwe zbieranie lub ograniczenie wycieku na akwenie. Na stanach magazynowych posiadamy sorbent sypki oraz maty sorbcyjne i sorbent w rolach. W ofercie mamy również pojemniki na sorbent nowy i sorbent zużyty także w postaci wózka.

Ostatnio dostarczane sorbenty

Dostawa sypkiego sorbentu do firmy w Katowicach, u której doszło do rozszczelnienia węża i wycieku oleju.

Zobacz więcej